top of page
Giving Tuesday.png

Hơn bao giờ hết, sự đóng góp của bạn là cần thiết để đảm bảo rằng mọi người ở ngoại ô New York không bị từ chối công bằng bình đẳng theo luật pháp.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Nhấp vào nút Đóng góp bên dưới để đóng góp ngay bây giờ cho Hiệp hội Trợ giúp Pháp lý của Mid-New York, Inc.!

Hiệp hội Trợ giúp Pháp lý của Mid-New York, Inc. không được chi tiêu bất kỳ khoản tiền nào cho bất kỳ hoạt động nào bị cấm bởi Đạo luật Công ty Dịch vụ Pháp lý, 43 USC 2996 và tiếp theo. Hoặc theo Luật Công 104-134.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Công ty phi lợi nhuận
Miễn thuế Theo 501 (c) (3) của Bộ luật IRS
Mã số thuế liên bang 15-0578698

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các bác sĩ cho biết thêm:

bottom of page