top of page
Tòa thị chính: Ở trong nhà của bạn trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế

Tịch thu và trì hoãn

Nếu bạn đang đối mặt với việc bị tịch thu nhà, Trợ giúp pháp lý có thể giúp đỡ. Gọi cho chúng tôi theo số 1-877-777-6152 hoặc cung cấp một lượng trực tuyến .

Nếu bạn đang phải đối mặt với việc bị tịch thu nhà, bạn không đơn độc. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình. Trên khắp tiểu bang New York, mọi người vẫn phải đối mặt với việc bị tịch thu nhà do mất việc làm, khuyết tật, hóa đơn y tế cao, ly dị hoặc ly thân và các lý do khác.

Chúng tôi tìm cách giúp các cá nhân và gia đình đủ điều kiện ở lại nhà của họ, bằng cách ngăn chặn hoặc trì hoãn việc tịch thu thế chấp và tịch thu thuế tài sản.

Chúng tôi cũng có thể giúp những người thuê nhà đang phải đối mặt với việc bị trục xuất vì bị tịch thu nhà.

Ai có thể đủ điều kiện?


Chúng tôi phục vụ những người có thu nhập thấp và trung bình ở các quận sau: Broome, Chenango, Delkn, Herkimer, Jefferson, Lewis, Madison, Oneida và Otsego.

Bạn có biết không?

  • Thế chấp nhà bị tịch thu ở bang New York phải thông qua tòa án.

  • Tại tòa, bạn có quyền tham dự một hội nghị dàn xếp.

  • Bạn có thể đủ điều kiện để sửa đổi khoản vay để thanh toán thế chấp của bạn hợp lý hơn.

  • Phá sản có thể giúp bạn trì hoãn hoặc ngừng tịch thu nhà.

  • Bạn không mất quyền làm chủ cho đến khi nhà của bạn được bán đấu giá.

Tài liệu tịch thu nhà

bottom of page