top of page

Khả năng lãnh đạo

service area.jpg

Cindy Hendrickson, Esq.

Giám đốc Tố tụng

Điện thoại: (315) 793-7000
Email: cindy.hendrickson@lasmny.org
Văn phòng: Utica, NY

service area.jpg

Cheryl Edwards, CPA

Giám đốc tài chính

Điện thoại: (315) 793-7000
Email: cheryl.edwards@lasmny.org
Văn phòng: Utica, NY

0 (1).jpg

Christine McClean

Giám đốc nhân sự

Điện thoại: (315) 793-7000
Email: christine.mcclean@lasmny.org
Văn phòng: Utica, NY

0.jpg

Betsy Krupar, Esq.

Luật sư quản lý, Văn phòng Syracuse

Điện thoại: (315) 703-6600
Email: betsy.krupar@lasmny.org
Văn phòng: Syracuse, NY

Paul2_edited.jpg

Paul Lupia, Esq.

Giám đốc điều hành

Điện thoại: (315) 793-7000
Email: paul.lupia@lasmny.org
Văn phòng: Utica, NY

service area.jpg

Nathan Graves

Trợ lý Giám đốc Điều hành

Điện thoại: (315) 793-7000
Email: nathan.graves@lasmny.org
Văn phòng: Utica, NY

Điện thoại: (315) 793-7081
Email: christina.reilly@lasmny.org
Văn phòng: Utica, NY

Arlene Sanders, Esq.

Luật sư quản lý, Chương trình Pro-Bono

Christina Reilly, Esq.

Luật sư quản lý, Văn phòng Utica

Giám đốc Intake

service area.jpg
Arlene Picture.jpg

Điện thoại: (607) 231-5900
Email: arlene.sanders@lasmny.org
Văn phòng: Binghamton, NY

service area.jpg

Terry Whelan, Esq.

Luật sư quản lý, Văn phòng Watertown

Điện thoại: (315) 955-6700
Email: terrence.whelan@lasmny.org
Văn phòng: Watertown, NY

NZ.jpg

Nouran Zohdy, MBA

Giám đốc Tài chính, Văn phòng Utica

Điện thoại: (315) 793-7000
Email: nouran.zohdy@lasmny.org
Văn phòng: Utica, NY

bottom of page